Black Angus Hôrka

História našej farmy začala v roku 2008 zakúpením prvých pozemkov, ktoré tvorili základ pre našu farmu, kde sme sa rozhodli pastevným spôsobom v elektrických ohradníkoch chovať plemeno hovädzieho dobytka Aberdeen Angus. Dôvodom nášho výberu bola nenáročnosť chovu a možnosť celoročného držania zvierat vonku bez nutnosti ustajnenia v maštali. Prvých 11 kusov jalovíc tohto plemena sme na farmu priviezli na jeseň roku 2010. V súčasnosti hospodárime na 170 ha poľnohospodárskej pôdy a naše základné stádo tvorí 47 kráv a 3 plemenný býci.

Farma sa nachádza v obci Hôrka pri Poprade na rozhraní Národného parku Slovenský raj s výhľadmi z pastvín na štíty Vysokých  Tatier. Dobytok je celoročne vonku, v čase vegetácie na pastvinách a mimovegetačnom období na zimovisku. V súčasnosti predávame živé zástavové teľatá, no našim zámerom je vybudovanie malej rozrábkarne a predajničky, kde by sme mohli realizovať predaj kvalitného mäsa.

Slnko, voda, tráva –
tvorí základ nášho stáda!

Najkvalitnejšie mäso pochádza z dobytka. ktorý je chovaný celoročným pastevným spôsobom. Tento spôsob chovu je mimoriadne náročný, ale zároveň zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu mäsa bez akýchkoľvek umelých látok a dobré životné podmienky zvierat.

Oslovila Vás náša farma?

Napíšte nám